Družina

Podzime, odkud přicházíš?
Za zchladlým sluncem je má skrýš,
z dešťových kapek lože mám,
někdy se mlhou přikrývám…

Zalezli broučci do kapradí
a spí už ve své postýlce.
Jen jeden ještě trávou pádí
ve strakaté noční košilce.
Zima mu fouká na kolínka,
v dešti se může utopit.

Kampak běží? – pro polínka,
aby si mohl zatopit.
Hle teď už také kamarádi,
malému běží na pomoc.
Brzy jde dým až nad kapradí.
Někdo tam šeptá : „Dobrou noc.“

Stromy už odkládají letní šat,
teď budou dlouho dlouho spát…

Milí rodiče,

Vaše děti mohou využít čas strávený v družině k odpočívání, pohybu a hraní s kamarády, k tvoření a zábavám s paní vychovatelkou a také navštěvovat kroužky vedené vychovatelkami družiny, i externími lektory – muzikohraní, hudební škola. A jaký je náš den…?

Co děláme a kdy….

o Na oběd chodíme podle koncových hodin. Cesta je to dlouhá, jídelna je v druhém pavilonu školy a tak nám to zabere trochu času i ubere trochu času pro jinou zábavu. Je to taková procházka tam a zase zpátky. Na oběd se neprochází pouze jedno oddělení, které je u jídelny.

o Po obědě odpočíváme, zklidníme své myšlenky, povídáme si ve společném kruhu,zpíváme, čteme si pohádky, příběhy, básničky, hádanky. Můžeme si lehnout na koberec nebo žíněnky, zachumlat se do deky a polštáře a uvolnit celé tělo nebo si potichoučku hrát.

o Po pohádce už je nás slyšet více. A není se co divit, je nás plné oddělení. Bavíme se, hrajeme si a tvoříme pro radost. Inspirací k tvoření s paní vychovatelkou jsou roční období, ruční práce, malování, fantazii se meze nekladou.

o Od 14 hodin využíváme příznivé počasí a chodíme ven, na procházky, na školní zahradu a hřiště. Běháme i neběháme, honíme se za míčem i bez míče, jezdíme na koloběžkách, hrajeme si s dětmi z jiných oddělení, lezeme po stromech a sedíme na stromech a zkrátka se hýbeme. V teplých měsících roku venku na dece ve stínu stromů také tvoříme.

o Pokud prší, zůstáváme ve svém oddělení a pokračujeme v tom, co nás právě baví s kamarády nebo s paní vychovatelkou.

o Kolem 15 hodin je odpolední svačinka – dáme si něco dobrého na zub.

  • Od 14 hodin začínají v družině kroužky vedené vychovatelkami.
  • Děti, které kroužek nenavštěvují, jsou podle počasí –  buď venku na zahradě, ve svém oddělení nebo v jiném oddělení. Mohou využít také hernu k odpočívání a relaxaci.
  • Odpolední provoz družiny končí v 16.30 hodin. Ranní družina je od 6.30 hodin.

 

Jaké máme letos kroužky v družině…

Hezké dny vám všem přejí  vychovatelky školní družiny.

Rádi bychom v souvislosti s klidným a pohodovým chodem školní družiny připomněli pár důležitých informací:

1. Do 14 hodin je vstup do školy možný pouze hlavním vchodem přes vrátnici. Od 14 hodin naším vchodem ze dvora nebo vstupem na zahradu brankou u bytu paní školnice – v případě pobytu dětí venku.

2. Děti si nelze vyzvedávat ve školní jídelně. Pokud potřebujete dítě vyzvednout brzy, učiňte tak hned po vyučování nebo pak po návratu z oběda, popřípadě napište třídnímu učiteli, že v daný den dítě v družině nebude a půjde tak s učitelem přednostně na oběd (družinové děti chodí až po nedružinových). Výjimka ve vyzvednutí dítěte rodičem v jídelně je možná pouze po předchozí domluvě s paní vychovatelkou.

3. Děti vyzvedávejte vždy v celou hodinu, tj. ve 13, 14 a 15 hodin a poté kdykoliv, abychom se měli možnost nerušeně věnovat všem zájmovým činnostem.

4. Mezi 14 až 15 hodinou, v případě příznivého počasí až do 16 hodin, jsme s dětmi venku, na zahradě i mimo areál školy. Ve zcela výjimečných případech a po předchozí domluvě s paní vychovatelkou, je možno vyzvednout si děti v tomto časovém rozmezí a to na zahradě, s využitím vstupu brankou vedle bytu paní školnice. Předchozí domluva je nezbytná z důvodu pobytu dětí venku mimo areál školy.

5. Na volnočasové aktivity doporučujeme dětem vhodné převlečení. Za ušpinění oblečení dětí při pohybových aktivitách venku neneseme zodpovědnost.

6. Myslete na to, že vaše děti mají po 15 hodině hlad a proto jim připravujte svačinku nejen do školy, ale i na odpolední pobyt v družině.

7. Pokud bude vaše dítě vyzvedávat osoba, která není uvedená v evidenčním listu a vy nemáte originál formulář změny odchodu ve vyzvedávání z družiny, je potřeba dítěti napsat lístek s datem a jménem vyzvedávající osoby a musí obsahovat formulaci „…na mou vlastní zodpovědnost“. Slovní domluva přes telefon není dostačující a nebude akceptována.

8. Nevoďte do školy nemocné a nedoléčené děti, protože pak jsou ohroženy ostatní děti.

9. V 1. a 2. oddělení ŠD jsou nainstalovány videotelefony. Pokud se vaše dítě nachází v oddělení bez videotelefonu, zvoňte na oddělení č. 1.

10. V družině je zákaz používání mobilních telefonů a další elektroniky.

11. Vychovatelky nenesou zodpovědnost za ztrátu nebo poškození cenností, které děti přinesou z domova do družiny.

 

© Copyright 2009 - 2019 | Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | Prohlášení o přístupnosti (PDF) | správa webu