Co je dobré vědět

Informace k platbám za družinu 04-06 2021

 • Ranní družina je od 6.30 hodin.
 • Odpolední provoz družiny končí v 16.30 hodin.
 • Od 14:30 hodin začínají v družině kroužky vedené vychovatelkami.
 • Děti, které kroužek nenavštěvují, jsou podle počasí buď venku na zahradě, ve svém oddělení nebo v jiném oddělení. Mohou využít také hernu k odpočívání a relaxaci.
 • Kontakt na vedoucí školní družiny Danielu Bartošovou: daniela.bartosova@waldorfporuba.cz nebo telefon +420 732 767 968
 • Desatero pro rodiče
 • Omluvenka – dřívější odchod
 • Vyzvednutí žáka jinou osobou

Informace k platbám

Žáci přihlášení k docházce do školní družiny hradí částku ve výši 120Kč / měsíc.

POZOR!!! informace pro rodiče žáků z 2.-5. tříd:

Vážení rodiče, úplata za družinu na měsíce 04 – 06/2020 v loňském šk. roce byla převedena na měsíce 09 – 11/2020. Tyto měsíce v letošním šk. roce jsou Vámi již takto UHRAZENY. Platbu na měsíc prosinec ve výši 120 Kč uhraďte, prosím, nejpozději do 30.9. 2020. Prosíme rodiče, aby neposílali platbu na celý rok, ale pouze 120 Kč na prosinec 2020. 1. třída pouze na měsíce 09 – 12/2020 ve výši 480 Kč. Pokud pošlete jinou částku, bude Vám vrácena zpět na účet.

Výše úplaty obecně

 • Úhradu platby na období září – prosinec ve výši 480 Kč proveďte do konce měsíce září.
 • Úhradu platby na období leden – červen ve výši 720 Kč proveďte do konce měsíce ledna.
 • Upřednostňujeme bezhotovostní úhradu na účet školy 123-3388350237/0100. Pokud jste zapomněli variabilní symbol nebo ho ještě nemá vaše dítě přidělen, informujte se u své paní vychovatelky. Do poznámky prosím napište ŠDw a jméno a příjmení dítěte. Platbu je možné provést i hotově u vedoucí školní družiny.
 • Další podrobnosti k platbě obsahuje řád školní družiny.

Milí rodiče, vaše děti mohou využít čas strávený v družině k odpočívání, pohybu a hraní s kamarády, k tvoření a zábavám s paní vychovatelkou a také navštěvovat kroužky vedené vychovatelkami družiny, i externími lektory – muzikohraní, hudební škola. A jaký je náš den…?

Co děláme a kdy?

Na oběd chodíme podle koncových hodin. Cesta je to dlouhá, jídelna je v druhém pavilonu školy a tak nám to zabere trochu času i ubere trochu času pro jinou zábavu. Je to taková procházka tam a zase zpátky. Na oběd se neprochází pouze jedno oddělení, které má své místo u jídelny.

Po obědě odpočíváme, zklidníme své myšlenky, povídáme si ve společném kruhu, zpíváme, čteme si pohádky, příběhy, básničky, hádanky. Můžeme si lehnout na koberec nebo žíněnky, zachumlat se do deky a polštáře a uvolnit celé tělo nebo si potichoučku hrát.

Po pohádce už je nás slyšet více. A není se co divit, je nás plné oddělení. Bavíme se, hrajeme si a tvoříme pro radost. Inspirací k tvoření s paní vychovatelkou jsou roční období, ruční práce, malování, fantazii se meze nekladou.

Od 14 hodin využíváme příznivé počasí a chodíme ven, na procházky, na školní zahradu a hřiště. Běháme i neběháme, honíme se za míčem i bez míče, jezdíme na koloběžkách, hrajeme si s dětmi z jiných oddělení, lezeme po stromech a sedíme na stromech a zkrátka se hýbeme. V teplých měsících roku venku na dece ve stínu stromů také tvoříme.

Pokud prší, zůstáváme ve svém oddělení a pokračujeme v tom, co nás právě baví s kamarády nebo s paní vychovatelkou.

Kolem 15 hodin je odpolední svačinka – dáme si něco dobrého na zub.

Pravidla pro vyzvedávání dětí

 • Rodiče si mohou dítě z důvodu nenarušování činnosti ve školní družině vyzvedávat po obědě – dle ukončení výuky – v odděleních ŠD nebo VŽDY POUZE V CELOU HODINU ve 13.00, ve 14.00 a v 15.00 hod. Později neomezeně. V případě příznivého počasí upřednostňujeme pro zdravý vývoj vašich dětí prodloužený pobyt venku až do 16.00 hod. a to i mimo areál školy.
© Copyright 2009 - 2019 | Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | Prohlášení o přístupnosti (PDF) | správa webu