Co je dobré vědět

Milí rodiče,

Vaše děti mohou využít čas strávený v družině k odpočívání, pohybu a hraní s kamarády, k tvoření a zábavám s paní vychovatelkou a také navštěvovat kroužky vedené vychovatelkami družiny, i externími lektory – muzikohraní, hudební škola. A jaký je náš den…?

Co děláme a kdy….

Na oběd chodíme podle koncových hodin. Cesta je to dlouhá, jídelna je v druhém pavilonu školy a tak nám to zabere trochu času i ubere trochu času pro jinou zábavu. Je to taková procházka tam a zase zpátky. Na oběd se neprochází pouze jedno oddělení, které má své místo u jídelny.

Po obědě odpočíváme, zklidníme své myšlenky, povídáme si ve společném kruhu, zpíváme, čteme si pohádky, příběhy, básničky, hádanky. Můžeme si lehnout na koberec nebo žíněnky, zachumlat se do deky a polštáře a uvolnit celé tělo nebo si potichoučku hrát.

Po pohádce už je nás slyšet více. A není se co divit, je nás plné oddělení. Bavíme se, hrajeme si a tvoříme pro radost. Inspirací k tvoření s paní vychovatelkou jsou roční období, ruční práce, malování, fantazii se meze nekladou.

Od 14 hodin využíváme příznivé počasí a chodíme ven, na procházky, na školní zahradu a hřiště. Běháme i neběháme, honíme se za míčem i bez míče, jezdíme na koloběžkách, hrajeme si s dětmi z jiných oddělení, lezeme po stromech a sedíme na stromech a zkrátka se hýbeme. V teplých měsících roku venku na dece ve stínu stromů také tvoříme.

Pokud prší, zůstáváme ve svém oddělení a pokračujeme v tom, co nás právě baví s kamarády nebo s paní vychovatelkou.

Kolem 15 hodin je odpolední svačinka – dáme si něco dobrého na zub.

  • Od 14:30 hodin začínají v družině kroužky vedené vychovatelkami.
  • Děti, které kroužek nenavštěvují, jsou podle počasí –  buď venku na zahradě, ve svém oddělení nebo v jiném oddělení. Mohou využít také hernu k odpočívání a relaxaci.
  • Odpolední provoz družiny končí v 16.30 hodin. Ranní družina je od 6.30 hodin.

Informace k platbě…

Žáci přihlášení k docházce do ŠD hradí částku ve výši 120Kč/měsíc.

  • Informace pro rodiče:
  • Úhradu platby na období září – prosinec ve výši 480 Kč proveďte do konce měsíce září.
  • Úhradu platby na období leden – červen ve výši 720 Kč proveďte do konce měsíce ledna.
  • Další podrobnosti k platbě obsahuje řád ŠD.

Pravidla pro vyzvedávání dětí…

  • Rodiče si mohou dítě z důvodu nenarušování činnosti ve školní družině vyzvedávat po obědě – dle ukončení výuky – v odděleních ŠD nebo VŽDY POUZE V CELOU HODINU ve 13.00, ve 14.00 a v 15.00 hod. Později neomezeně. V případě příznivého počasí upřednostňujeme pro zdravý vývoj vašich dětí prodloužený pobyt venku až do 16.00 hod. a to i mimo

,,Hodina pohybu navíc“….

  • Ve školním roce 2019/20 je škola zapojena do pokusného ověřování programu ,,Sportuj ve škole“. Pokusné ověřování vyhlásilo MŠMT a organizuje ho Asociace školních sportovních klubů z.s. Pokusné ověřování má za cíl motivovat žáky 1.-5. ročníku ZŠ k pohybu a ověřit možnosti začlenění těchto činností do režimu školní družiny. ,,Sportuj ve škole“ probíhá v rámci školní družiny 2 x týdně pro 1.-2. ročník  v pondělí od 12:45-13:30 pro 3.-5. třídu  v pátek od 12:45-13:30. Vedením těchto aktivit je pověřen Mgr. Libor Hořínek.
© Copyright 2009 - 2020 | Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | Prohlášení o přístupnosti (PDF) | správa webu