Distanční výuka od 12.10. 2020

Od 12. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 23:59 hod. se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky omezuje provoz 2. stupně ZŠ podle školského zákona tak, že v týdnu od 12. do 16. 10. se neúčastní osobně na vzdělávání první polovina tříd a v týdnu od 19. do 23. 10. se osobně neúčastní druhá polovina tříd. Třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona.

Kdo a kdy se bude distančně vzdělávat (z domu)

Od pondělí 12. 10. 2020 do pátku 16. 10. 2020 probíhá distanční výuka v 6. a 7. třídě. Od pondělí 19. 10. 2020 do pátku 23. 10. 2020 probíhá distanční výuka v 8. a 9. třídě.

Účast na této výuce je dle vyhlášky MŠMT povinná.

 1. Distanční výuka bude probíhat online hodinami a korespondenční formou. Rozvrh bude nastaven tak, aby byl co možná nejvíc v souladu se zdravým vývojem dětí.
 2. On line hodiny pro 6. a 7. třídu budou až od úterý 13.10., v pondělí 12.10. bude výuka probíhat korespondenčně.
 3. On line hodiny pro 8.a 9. třídu budou probíhat od 19.10.2020 do pátku 23.10.2020.
 4. Rozvrh online hodin pro 6. a 7. třídu se žáci v MS Teams dozví nejpozději v pondělí 12.10. do 10:00 hodin, pro 8. a 9. třídu nejpozději ve středu do 10:00 hodin.
 5. Na online hodině je povinná účast žáka – vyučující zapisuje docházku, zadaná práce se hodnotí dle kritérií konkrétního vyučujícího.
 6. Absenci žáka na online hodině omlouvá zákonný zástupce třídnímu učiteli stejným způsobem, jak je určeno ve Školním řádu.
 7. On line hodiny budou u epochových předmětů v tomto rozsahu: denně 45 minut (od úterý).
 8. On line hodiny budou u jazyků v tomto rozsahu: Anglický jazyk: 2 x 30 minut/týden, druhý jazyk (JN, RJ) 1 x 30 minut/týden.
 9. Cvičení z matematiky a jazyka českého budou vedeny korespondenční formou nebo on line dle rozvrhu v MS Teams.
 10. Korespondenční úkoly budou zadávány a odevzdávány v MS Teams podle pokynů a komunikace s jednotlivými učiteli předmětů.
 11. Tělesná, pracovní, výtvarná a hudební výchova nebude probíhat. V případě prodloužení krizových opatření budeme aktuálně informovat o změnách.
 12. Reedukační hodiny proběhnou online nebo korespondenčně v časech dle běžného rozvrhu se speciální pedagožkou.
 13. Jednou týdně proběhne povinná online hodina a třídním učitelem – bude uvedeno v rozvrhu na MS Teams. Je to prostor pro konzultaci pro vaše děti i pro vás. Pokud něčemu nebudete rozumět nebo nastanou nějaké potíže, využijte tento prostor.
 14. Pokud budete potřebovat něco řešit ohledně zadávání úkolů, odevzdávání, hodnocení apod. – nejprve to prosím řešte s daným učitelem, potom s třídním a až následně s paní ředitelkou.
 15. Je povinné každý den kontrolovat školní účet v MS Teams.
 16. Kontakt na podporu MS Teams:

Pavlína Netková – pavlina.netkova@waldorfporuba.cz

Marcela Klementová – marcela.klementova@waldorfporuba.cz

Stravování v době distanční výuky

Strava na 12.10. 2020 byla pro žáky 6. a 7. třídy hromadně zrušena, v pondělí ráno 6:30- 8:00 lze stravu přihlásit. Ostatní dny si odhlašujte individuálně!!!

Provoz školní jídelny není přerušen, ani omezen, proto mají žáci, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem nárok na dotovanou stravu. Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat. Odhlašování obědů si zajišťuje každý individuálně, protože oběd je VŽDY automaticky objednán, pokud je na účtu strávníka dostatečná finanční částka. Odhlášky je třeba uskutečnit den předem do 14.00 hodin. Přihlášky denně 6.30 – 8.00 hodin na www.strava.cz nebo telefonicky +420 596 914 319 nebo +420 724 053 175 (paní Eva Režná, vedoucí školní jídelny).

Pokud se rozhodnete svému dítěti přihlásit obědy na dobu distanční výuky, tak výdej obědů k přímé konzumaci v jídelně probíhá od 11.30 do 14.30. Žáci přicházejí hlavním vchodem přes vrátnici.

V případě odběru oběda do jídlonosičů je třeba respektovat přísnější hygienická opatření. Jídlonosič je třeba dodat první den do jídelny do 8.00 hodin a pak si jej vyzvednout v čase od 11.15 do 11.30 u zadního vchodu školní jídelny z ulice Větrné. S sebou je třeba přinést druhý jídlonosič, do kterého bude připravena strava na další den.

Slovo na závěr

Jsem ráda, že velká část žáků není nadšená, že budou opět doma. Ale v této chvíli se nedá nic dělat. Nás učitele také více těší práce přímo s vámi na místě. Neodpustím si svá doporučení hodně chodit ven mimo výuku (do přírody), udržovat alespoň online kontakty a nepropadat „špatné náladě“. Situace není optimální, ale věřím, že se dá zvládnout. Určitě kdykoliv pište, pokud budete něco potřebovat, ráda si s vámi dám online schůzku.

Tak na brzkou shledanou.

S pozdravem

Beata Krejzová, ředitelka školy

© Copyright 2009 - 2019 | Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | Prohlášení o přístupnosti (PDF) | správa webu