Dopis ředitele školy

Vážení a milí členové a přátelé společenství waldorfských škol v Ostravě – Porubě,

obracím se na vás v tomto čase, kdy je snad pandemie na ústupu a probíhá návrat dětí do škol. Ten je však provázen zmatečnými a nedostatečně připravenými kroky vlády, které vytvářejí zbytečnou nejistotu a s ní spojené záporné emoce. Naše škola se sice řídí zákonnými pokyny s drobnými vnitřními úpravami, které ale nejdou za hranu zákonnosti, jak k tomu vyzývá i většina právních rozborů, jež máme k dispozici. To nám však nebrání, abychom vyslovovali vlastní názory a navrhovali řešení, která považujeme za smysluplná.

Proto skupina učitelů a rodičů zaslala otevřený dopis, kde vyjádřila názor na danou situaci a návrh jejího řešení ze strany ministerstev. Můžete je podpořit na tomto odkazu. Se zněním dopisu se ztotožňuji i já, a to z následujících důvodů:

V celém procesu návratu do škol je důležité především uvědomit si, proč je důležité, aby se děti vrátily do škol, a v čem spočívá problém distanční výuky.

Omlouvám se za krátké odbočení. Prof. Petr Lutzker, na dubnovém semináři waldorfské pedagogiky v Kasselu (Německo), přirovnal online výuku k pozorování sněžení v těžítku – můžete vidět sníh a představovat si zimu, ale zážitek zimy tím nezískáte. Uvědomil jsem si, že tento obraz vysvětluje mnohé ze situace našich žáků. Informace, případně i některé dovednosti, lze do jisté míry předat přes monitor obrazovky, ale nepředáte, i přes všechnu šikovnost učitelů, postoje, zážitky ze setkání a spolupráce třídy. Nemusí to přitom být jen zážitky příjemné (v zimě také člověk zažívá i chlad a mokro). Jsou důležité proto, aby se dítě dokázalo adaptovat na život ve společenství a prožívat jej spolu s ním. Distanční výuka tedy z tohoto pohledu přidala dětem egoismu a ubrala empatie, což je problém, který i nás jako společnost i jako společenství může nadlouho poznamenat.

V tomto světle se další podmínky vstupu do škol jeví jako nepříjemnosti, s nimiž se lze smířit, pokud jsou smysluplně nastavené. To ale v současnosti nevidíme. Pokud už se děti musí testovat, je nutné, aby výsledky testů (skutečně neinvazivních) byly natolik relevantní, aby umožnily zrušení roušek ve třídách, protože toto opatření je druhým zásadním prvkem narušujícím celé vyučování.

Přeji tedy nám všem, abychom co nejdříve dosáhli plného obnovení přítomnosti dětí a studentů ve škole a aby naším pojítkem a hlavním cílem byly zájmy dětí.

Mgr. Břetislav Kožušník, ředitel školy

© Copyright 2009 - 2019 | Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | Prohlášení o přístupnosti (PDF) | správa webu