GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kontaktní osobou je Mgr. Klimus Roman, advokát KLIMUS & PARTNERS, s.r.o., se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, Brno 619 00, IČO: 03373444, ev. č. ČAK: 10038

E-mail: martin.krupa@gdpr-opava.cz

Tel. číslo: +420 602 705 686

Poskytování osobních údajů v souvislosti s PCR testováním dětí, žáků a zaměstnanců školy

Škola v souvislosti s PCR testováním žáků a zaměstnanců školy poskytuje tyto nezbytné údaje:

  • příjmení a jméno žáka/zaměstnance
  • číslo pojištěnce
  • místo trvalého pobytu
  • telefonický kontakt na zákonného zástupce žáka/zaměstnance (mobilní telefon)
  • e-mail na zákonného zástupce žáka/zaměstnance

Smluvním partnerem pro zajištění PCR testování je Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Laboratoř zpracovává identifikační, kontaktní a další nezbytné údaje osob pro účely vedení vlastní evidence pacientů (klientů) jako samostatný správce osobních údajů, a to za účelem plnění svých vlastních zákonných a jiných povinností.

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

© Copyright 2009 - 2019 | Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | Prohlášení o přístupnosti (PDF) | správa webu