Informace k platbám školní družiny

Informace pro rodiče žáků 3. – 5. tříd:

Úplata za družinu na měsíce duben-červen/2021 činí 360,- Kč. Platbu uhraďte na účet školy 123–3388350237 0100, prosím, nejpozději do 31.5.2021.

Informace pro rodiče žáků  1. – 5. tříd:

Ke dni 30. 6. 2021 bude provedeno vyúčtování úplaty za ŠD žáků 1. – 5. tříd na základě vydaných  vládních opatření v rámci COVID 19, kdy došlo k přerušení/omezení provozu školní družiny.

Přeplatky úplaty budou vráceny bankovním převodem do 15.7.2021.

© Copyright 2009 - 2019 | Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | Prohlášení o přístupnosti (PDF) | správa webu