Informace k zahájení školního roku

Školní rok zahájíme společně 1. září v 8:00. Vzhledem k aktuálnímu počasí sledujte náš web a e-maily od vašich třídních učitelů. 

Suchá varianta 1. září: 

8:00 společné zahájení žáků, učitelů a rodičů v zahradě (atriu) školy, poté přesun žáků do tříd s třídními učiteli. Do budovy školy bude umožněn vstup rodičů 1. třídy. V případě, že děti ze 2.-3. třídy budou chtít mít rodiče přítomné u odebírání vzorků při testování, mohou své děti do školy doprovodit. 

9:30 – ukončení činností ve třídách, družinové děti přebírají paní vychovatelky, ostatní děti odcházejí domů. Pokud dítě odchází ze školy samo, přinese třídnímu učiteli písemný souhlas rodiče s podpisem rodiče. 

Mokrá varianta 1. září: 

7:30 – 8:00 příchod žáků do školy do svých tříd přes waldorfský vchod a šatny. 

9:30 – ukončení činností ve třídách, družinové děti přebírají paní vychovatelky, ostatní děti odcházejí domů. 

  • 11:30 – 13:00 vydávání obědů
  • do 16:30 provoz školní družiny

Od 2. září se mění rozvrh hodin a přestávek pro celý školní rok 2021/2022: 

Epocha   8:15 – 10:05 
3. hodina 10:25 – 11:10 
4. hodina 11:20 – 12:05 
5. hodina 12:15 – 13:00 
6. hodina 13:10 – 13:55 

Sdělení ředitele školy

Informace k zápisu do družiny

© Copyright 2009 - 2019 | Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | Prohlášení o přístupnosti (PDF) | správa webu