Kritéria přijímání

Waldorfské školy jsou zásadně otevřené pro všechny děti, tedy pokud splňují obvyklá kritéria zralosti a schopností pro školní docházku. Do třídy však může být přijato maximálně 26 dětí, a jestliže zájem převyšuje tyto možnosti, pak jsou upřednostňovány děti podle následujících kritérií:

* přednostně jsou přijímány děti ze spádové oblasti školy

U zájemců z jiných městských částí, obcí a měst jsou v případě převyšujícího zájmu nad kapacitou otevírané třídy stanovena kritéria:

* děti s uděleným odkladem školní docházky v předcházejícím školním roce naší školou – 2 body

* děti, jejichž sourozenci navštěvují naši školu – 2 body

* děti z waldorfské mateřské školky – 2 body

* děti rodičů zabývajících se studiem waldorfské pedagogiky, popř. navštěvující přednášky o waldorfské pedagogice – 2 body

* děti rodičů, kteří dlouhodobě spolupracují se školou či se účastní dalších akcí školy – 2 body

© Copyright 2009 - 2019 | Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | Prohlášení o přístupnosti (PDF) | správa webu