Nový bankovní účet školy

Vážení rodiče,

veškeré platby za stravu a družinu prosím zasílejte na nový účet školy, vedený u Komerční banky, a.s.:

123-3388350237/0100

Původní účet, vedený u České spořitelny, a.s.: 1657743399/0800 zaniká ke dni 28. února 2021. Platbu na původní účet již nebude možno po tomto datu provést.

Děkujeme Vám za spolupráci!

vedení školy

© Copyright 2009 - 2019 | Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | Prohlášení o přístupnosti (PDF) | správa webu