Roční slavnosti 2019/2020

Roční slavnosti – obsahují vnitřní symboly a motivy určitých ročních období. Děti je pak rozmanitým způsobem realizují, což jim umožňuje prožívat v dané chvíli atmosféru a náladu toho dne či období, jinými slovy více a více vnímat soulad a souvislosti s přírodou, celkem, minulostí i současností. Svým způsobem se jedná o udržování tradic, což není projevem konzervativnosti či odmítání nového, ale naopak projevem úcty k předkům a přirozenosti. Navíc obsah slavností je vždy tvořen tak, aby přinášel prožitek sounáležitosti historie se současností.

ZÁŘÍ

Kdo je garantem akce?

Termín

Sousedská slavnost Richter, Krejzová 14.9. 
Koncert Waldorf 100 Ostrava Kožušníková 24. 9.
Michaelská slavnost Kožušníková, Fucimanová
27. 9.
WOW day Bazalová, Richter 27.9.

LISTOPAD

Ročníkové práce 9. tříd Bazalová 18.-19.11.
Martinská slavnost Kožušníková, Klementová 11.11.
Den otevřených dveří Faruzelová, Krejzová 29.11.

PROSINEC

Vánoční jarmark Židková 30.11.
Adventní spirála 1. – 3. tř. Netková, Lubojacká 2.-4.12.
Mikuláš Bazalová 6.12.
Vánoční slavnost Kulová, Václavíková 12.12.

LEDEN

Školní kolo anglické soutěže Fucimanová, Netková 20.1.
Školní kolo recitační soutěže Krejzová, Bazalová 27.1.

ÚNOR

Lyžařský kurs 7. tř. + výběr Lamaczová  17.-21.2.

BŘEZEN

Den otevřených dveří Krejzová, Lubojacká 6.3.
Jarní muzicírování Kubzová, Klementová 9.3.
Vynášení Mořeny 1. – 3. tř. Faruzelová, Bartošová 20.3.
Jan Kámoš Komenský Bazalová 27.3.

DUBEN

Zápis do 1. třídy Krejzová 1.-2.4.
Velikonoční dílny Hájková  8.4.
Den Země třídní učitelé 22.4.

KVĚTEN

Jarní slavnost Klementová, Netková 14.5.
Olympiáda waldorfských škol Kubzová 28.-30.5.
Duhové divadlo Písek Bazalová, Krejzová 20.-23.5.

ČERVEN

Den dětí
Fialová, Fucimanová 1.6.
Ročníkové práce 8. tříd Kožušníková 16.-17.6.
Týden řemesel Bazalová, Kožušníková 22.-26.6.
Vodácká akce 7. tř. Richter bude upřesněn
Rytířská slavnost 6. tř. Lamaczová bude upřesněn
Divadelní představení 8. tř. Kožušníková bude upřesněn
Divadelní představení 9. tř.  Bazalová bude upřesněn
Svatojánská slavnost  WSO, Faruzelová bude upřesněn

* Termíny jednotlivých akcí budou postupně upřesněny v sekci aktuality.

© Copyright 2009 - 2020 | Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | Prohlášení o přístupnosti (PDF) | správa webu