Školská rada

Školská rada (ŠR) je orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům žáků školy podílet se na správě školy. V naší škole je tvořena šesti lidmi: dva lidé jsou jmenováni zřizovatelem školy a zastupují zřizovatele, dva jsou voleni z řad učitelů a dva jsou voleni z řad rodičů. Způsob volby zástupců do ŠR popisuje podrobněji Volební řád ŠR vydaný zřizovatelem. ŠR se podílí na zpracování koncepčních záměrů školy. Schvaluje některé dokumenty (školní řád, výroční zprávu, pravidla hodnocení žáků). Vyjadřuje se k rozpočtu školy, k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich uskutečňování a taktéž k inspekčním zprávám. ŠR je rovněž oprávněna podávat oznámení a podněty řediteli školy, zřizovateli a orgánům státní správy. Další informace týkající se ŠR jsou zmíněny v § 167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb. – školského zákona.

Školská rada pro období 2020-2022
Předseda školské rady: Mgr. Tomáš Zmija

Za zřizovatele:

Ing. Karel Hájekkarlos.hajkos@centrum.cz 602 584 538
Mgr. Stanislav Ožana stanislav.ozana@osu.cz776 766 288
Za zákonné zástupce:

Ing. Jiří Kovalský jiri.kovalsky@centrum.cz607 918 788
Mgr. Tomáš Zmija zmija.mediator@gmail.com777 802 453
Za pedagogický sbor:

Mgr. Marcela Klementová marcela.klementova@waldorfporuba.cz733 526 127
Mgr. Jiří Richter jiri.richter@waldorfporuba.cz739 459 130
© Copyright 2009 - 2019 | Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | Prohlášení o přístupnosti (PDF) | správa webu