Zápis do 1. třídy

Zápis považujeme za významnou slavnostní událost, v níž rodiče završují své rozhodnutí, jakou základní školu zvolit pro své dítě, a pro děti to zase bývá první příležitostí seznámit se s prostředím školy a učiteli.

Abyste pro toto rozhodnutí měli dostatek informací, pořádáme Dny otevřených dveří29.11. 2019. a 6.3.2020. Součástí je kromě možnosti nahlédnutí do výuky také beseda a následná diskuze o hlavních zásadách a specifikách waldorfské pedagogiky a vývoji dítěte. Zde vám budou kvalifikovaní pedagogové ochotně odpovídat na dotazy ohledně epochového vyučování, hodnocení dětí, metod práce, učebních plánů, filosofie waldorfské pedagogiky, apod.

ADMINISTRATIVNÍ (FORMÁLNÍ) ZÁPIS:

Zákonný zástupce dítěte se dostaví ve vyhlášeném termínu 1. – 2. 4. 2020 od 13.00 do 17.00 do školy (účast dítěte zde není potřebná).

Vyplní a odevzdá formuláře, které budou k dispozici u zápisu.

K administrativní části zápisu je potřeba přinést rodný list dítěte a svůj průkaz totožnosti. Rodiče, kteří zvažují u svého dítěte odklad školní docházky, budou kontaktovat přítomné pedagogy. K žádosti o odklad je potřeba potvrzení PPP nebo SPC a vyjádření dětského lékaře.

Z nabídnutých termínů si rodič vybere datum a hodinu, kdy se do školy dostaví i s dítětem k vlastnímu zápisu.

VLASTNÍ ZÁPIS:

Koná se ve stanoveném termínu a probíhá formou skupinkové práce dětí za účasti dvou zkušených pedagogů. Dítě plní zadané úkoly motivované příběhem, při čemž se ukazuje jeho duševní i tělesná zralost a připravenost pro započetí školní docházky. Tato část trvá 45 – 60 minut.

Rodiče zatím s jinými pedagogy vyplní Dotazník pro rodiče týkající se anamnézy dítěte, vztahu rodičů ke vzdělávání svého dítěte a k waldorfské pedagogice. Snahou je vytvořit si celostní obraz dítěte a ujasnit si pravidla a principy tak, aby dítě bylo rodinou i školou vedeno ve společném duchu. Proto by bylo žádoucí, aby se této části zápisu zúčastnili oba zákonní zástupci.

Pravidla pro přijetí dítěte do první třídy:

Waldorfské školy jsou zásadně otevřené pro všechny děti, tedy pokud splňují obvyklá kritéria zralosti a schopností pro školní docházku.

Do třídy však může být přijato maximálně 30 dětí, a jestliže zájem převyšuje tyto možnosti, pak jsou upřednostňovány děti podle následujících kritérií:

* děti s uděleným odkladem školní docházky v předcházejícím školním roce naší školou

* děti, jejichž sourozenci navštěvují naši školu

* děti z waldorfské mateřské školky či děti rodičů zabývajících se studiem waldorfské pedagogiky

Jelikož zápis dítěte, a tím i jeho vykročení do nové etapy života, je pro něj i pro rodinu výjimečnou životní událostí, rádi bychom mu vtiskli slavnostní charakter. Přistupujeme proto k jeho průběhu zodpovědně a usilujeme o to, aby ho dítě prožilo v klidné a laskavé atmosféře.

 

© Copyright 2009 - 2020 | Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | Prohlášení o přístupnosti (PDF) | správa webu