Zápis do 1. třídy

Výsledky zápisu dětí na školní rok 2021/2022

Zápis do naší školy bude mít dvě fáze:

1. Administrativní 1.-9.4. 2021

je možné doručit těmito způsoby:

1. do datové schránky školy (q6dmqvm)

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na skola@waldorfporuba.cz

3. poštou na adresu Waldorfská základní škola a střední škola Ostrava-Poruba, Ľ. Štúra 1085/8, Ostrava-Poruba, 708 00 Ostrava

4. osobní podání: Příjem žádostí osobně bude probíhat pouze ve dnech 6.-9.4. od 6:00 do 14:00 hodin.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

2. Motivační 12.-16.4. 2021

Chceme dát vašim dětem přes nepřízeň okolností příležitost alespoň částečně prožít jedinečný okamžik zápisu. Tato část zápisu je dobrovolná a je jen na vás, zda a kterou formu zvolíte. Motivační část zápisu bude probíhat v týdnu od 12. do 16. 4. Jaké jsou možnosti?

K motivační části zápisu využijte rezervační systém (bude spuštěn 1. 4.), kde si zvolíte termín a způsob setkání. Bude možné:

  • online setkání, ke kterému vám zašleme přístup
  • individuální konzultace, pokud máte pochybnost o zralosti svého dítěte
  • zaslání krátkého videa

Podmínky pro realizaci individuálních konzultací budou upřesněny dle aktuální epidemiologické situace. Pokud se rozhodnete pro poslední možnost – zaslání videa, natočte s dětmi v domácím prostředí krátké povídání o tom, co rádo dělá a ukázku nějaké stavby, výrobku, dítě může zpívat, recitovat, tančit, cvičit….:) 

Informace a dokumenty

Kritéria přijímání

Tiskopisy

Odklad povinné školní docházky

Předčasný zápis

Besedy pro rodiče

Příručka pro rodiče

© Copyright 2009 - 2019 | Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | Prohlášení o přístupnosti (PDF) | správa webu