Od středy 14.10.2020 probíhá distanční výuka na celé škole

Dle usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. je naše škola pro všechny žáky uzavřena. Žáci se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona. 

V době od 26. října do 1. listopadu nebude probíhat výuka a nebudou zadávány korespondenční úkoly, jelikož na dny 26.-27.října bylo vládou ČR vyhlášeno celostátní volno po žáky. O způsobu vzdělávání od 2. listopadu vás budeme informovat podle aktuální situace. 

Jak bude distanční výuka probíhat 

 1. Účast na této výuce je dle vyhlášky MŠMT povinná. 
 2. Distanční výuka bude probíhat v prostředí MS Teams. 
 3. Distanční výuka bude probíhat online hodinami a korespondenční formou. Rozvrh online hodin bude nastaven tak, aby byl co možná nejvíc v souladu se zdravým vývojem dětí.
 4. Korespondenční úkoly budou zadávány a odevzdávány v MS Teams podle pokynů a komunikace s jednotlivými učiteli předmětů. 
 5. 1. a 2. třída bude mít online hodiny s třídními učiteli dle dohody s rodiči. Výuka bude probíhat především korespondenčně. 
 6. 3. a 4. třída bude mít v rozvrhu online epochy dvakrát týdně 45 minut. Online anglický jazyk jednou týdně 30 minut a online německý jazyk jednou týdně 30 minut. Další výuka bude probíhat korespondenčně. 
 7. 5. třída bude mít denně 45 minut online epochu, jednou týdně online anglický jazyk a jednou týdně ruský jazyk. Další výuka bude probíhat korespondenčně. 
 8. 6. -9. třída bude mít denně 45 minut online epochu, dvakrát týdně online anglický jazyk a jednou týdně druhý jazyk. Další výuka bude probíhat korespondenčně. 
 9. Rozvrh online hodin budou mít žáci ve svém kalendáři v MS Teams nejpozději ve středu 14.10.2020 ve 12 hodin. 
 10. Na online hodině je povinná účast žáka – vyučující zapisuje docházku, zadaná práce se hodnotí dle kritérií konkrétního vyučujícího. 
 11. Absenci žáka na online hodině omlouvá zákonný zástupce třídnímu učiteli stejným způsobem, jak je určeno ve Školním řádu. 
 12. Výuka v předmětech: tělesná, pracovní, výtvarná a hudební výchova, člověk a umění, počítače a ICT nebude probíhat. V případě prodloužení krizových opatření budeme aktuálně informovat o změnách. 
 13. Cvičení z matematiky a jazyka českého, sociálně kulturní praktikum a přírodovědné praktikum budou vedeny korespondenční formou nebo online.
 14. Reedukační hodiny proběhnou online nebo korespondenčně v časech dle běžného rozvrhu se speciální pedagožkou. 
 15. Jednou týdně proběhne povinná online hodina a třídním učitelem – bude uvedeno v rozvrhu na MS Teams. Je to prostor pro konzultaci pro vaše děti i pro vás. Pokud něčemu nebudete rozumět nebo nastanou nějaké potíže, využijte tento prostor. 
 16. Pokud budete potřebovat něco řešit ohledně zadávání úkolů, odevzdávání, hodnocení apod. – nejprve to prosím řešte s daným učitelem, potom s třídním a až následně s paní ředitelkou. 
 17. Je povinné každý den kontrolovat školní účet v MS Teams. 
 18. Kontakt na podporu MS Teams:  

Pavlína Netková – pavlina.netkova@waldorfporuba.cz 

Marcela Klementová – marcela.klementova@waldorfporuba.cz 

Stravování v době distanční výuky 

Strava od 14.10. 2020 byla pro žáky hromadně zrušena. Oběd můžete přihlásit na www.strava.cz.

Provoz školní jídelny není přerušen, ani omezen, proto mají žáci, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem nárok na dotovanou stravu. Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat. Odhlášky je třeba uskutečnit den předem do 14.00 hodin. Přihlášky lze ještě provést ráno 6.30 – 8.00 hodin na www.strava.cz nebo telefonicky +420 596 914 319 nebo +420 724 053 175 (paní Eva Režná, vedoucí školní jídelny). 

Pokud se rozhodnete svému dítěti přihlásit obědy na dobu distanční výuky, tak výdej obědů k přímé konzumaci v jídelně probíhá od 11.00 do 13.00 za přísnějších hygienických opatření. Žáci přicházejí hlavním vchodem přes vrátnici. 

V případě odběru oběda do jídlonosičů je třeba dodat první den do jídelny do 8.00 hodin a pak si jej vyzvednout v čase od 11.15 do 11.30. S sebou je třeba přinést druhý jídlonosič, do kterého bude připravena strava na další den. Žáci přicházejí zadním vchodem školní jídelny z ulice Větrné

Ošetřovné 

Rodiče dětí do 10 let mají nárok na ošetřovné. Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření. 
 
https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne 
Tiskopis: 
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd 

Slovo na závěr

Doufáme, že nebudeme doma dlouho a brzy se brány naší školy opět otevřou. Přejeme vám všem mnoho zdraví a pevné nervy. Děti ať nezapomínají chodit hodně ven, hrát si a udržovat kontakty s kamarády. Určitě kdykoliv pište, pokud budete něco potřebovat, ráda si s vámi dám online schůzku.

Tak na brzkou shledanou! S pozdravem Beata Krejzová, ředitelka školy

© Copyright 2009 - 2019 | Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | Prohlášení o přístupnosti (PDF) | správa webu