Rytířská slavnost

Šesťáci se během školního roku, zejména v epoše dějepisu, nořili do šera středověku – doby statečných rytířů a ctnostných dam. Seznámili se s rytířskými ctnostmi, jako jsou statečnost, věrnost, odhodlanost, štědrost, zdvořilost nebo schopnost spolupráce v boji. Součástí rytířské etiky bylo slušné zacházení se zajatci, stejně jako důraz na platnost čestného slova. Rytířem se mohl stát mladý muž poté, co prokázal odvahu a statečnost v boji. Tento slavnostní obřad se pak nazýval pasováním. A právě pasování na rytíře – rytířku bylo cílem naší Rytířské slavnosti, která se konala v sobotu 20. 6. 2015 v Penzionu Hrad ve Frýdku – Místku.

Tyto středověké kulisy dodávaly celému našemu konání tu pravou atmosféru. Středověká restaurace byla jen spoře osvětlena svíčkami, takže temno bylo všudypřítomné. Naopak na louce, kde se odehrávalo rytířské klání, panovala slunečná nálada. Šesťáci museli před panovníkem, panovnicí a staršími rytíři prokázat nejednu dovednost – souboj na kládě, s řemdihy, s japonskými středověkými meči bokkeny nebo střelbu z luku. Schopnost nezradit se v boji si vyzkoušeli přechodem „přes bažinu“. Chlapci předvedli svou sílu a zručnost při sekání dřeva sekerou a děvčata se ozdobila středověkými copy. Své umělecké vlohy mladí adepti na rytíře předvedli hudebním a tanečním vystoupením. Dvorské mravy pak prokázali chlapci přednesením básně, kterou sami složili a za kterou je děvčata obdarovala kapesníčky s vlastnoručně vyšitými monogramy. Před samotným pasováním pak ještě předvedli pevnou ruku při přenášení číše plné vody a hbitost jazyka si vyzkoušeli na několika jazykolamech.

A pak už nastala ta chvíle, na kterou všichni napjatě čekali – pasování. Součástí tohoto našeho malého obřadu bylo složení rytířského slibu a podepsání rytířské přísahy.

Nechť zůstane tento den pro všechny přítomné krásnou vzpomínkou a inspirací na cestách životem.

Dáno ve Frýdku-Místku, léta páně 2015, 20. dne, 6. měsíce

© Copyright 2009 - 2020 | Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | Prohlášení o přístupnosti (PDF) | správa webu