Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických, psychologických a poradenských služeb přímo ve škole. Poskytuje rovněž bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží. Spolupracuje s vedením školy, pedagogy, vychovatelkami školy, asistenty pedagoga a s pracovníky poskytujícími logopedické služby. Integruje poradenské služby školy se službami specializovaných poradenských zařízení (PPP, SPC, SVP, orgány péče o dítě) a se zdravotnickými zařízeními. Za poskytování poradenských služeb odpovídá ředitel školy, kterému je školní poradenské pracoviště podřízeno.

ŠPP na naší škole tvoří výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog a kariérový poradce.

Užitečné odkazy:

© Copyright 2009 - 2019 | Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | Prohlášení o přístupnosti (PDF) | správa webu