Školní psycholog

Mgr. Zuzana Ledvoňová

E-mail: zuzana.ledvonova@waldorfporuba.cz
Telefon: +420 702 217 132
Kde mě najdete: 1. patro ZŠ

Kdy mě zastihnete?

V době krantény telefonicky nebo e-mailem denně od 9:00 do 17:00 hodin

 • Po 7:30 – 14:30
 • St 7:30 – 14:30
 • jindy dle domluvy

Konzultace: Osobní schůzku je lepší předem dohodnout emailem či telefonicky (přepojení přes sekretariát školy), ať se vyhnete zbytečnému čekání. V případě, že Vám nebude vyhovovat termín, je samozřejmě možná individuální domluva.

Něco o mně: Jsem absolventkou jednooborové psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ve své předchozí praxi jsem se věnovala školní psychologii na dvou školách. V současné době studuji doktorát z Pedagogické psychologie. Při své práci zohledňuji principy waldorfské pedagogiky.

S čím se na mě můžete obrátit:

Žáci:

 • když Ti nejde škola, přestože se snažíš…
 • ve třídě se z nějakého důvodu necítíš dobře…
 • někdo Ti ubližuje nebo dělá něco, co Ti vadí, a nevíš, jak to vyřešit…
 • doma se děje něco, co Tě trápí…
 • cítíš se špatně, prázdně, nebo Tě všechno štve…
 • máš trápení nebo strach, o kterém bys chtěl mluvit…

Zákonní zástupci:

 • Vašemu dítěti se nedaří ve škole (poruchy učení, poruchy pozornosti, kázeňské problémy,…)
 • Vaše dítě se necítí dobře ve vztazích (problémy se spolužáky, kamarády, sourozenci, dospělými, atp.)…
 • potřebujete se poradit v otázkách výchovy…
 • řešíte složitou rodinnou situaci a chcete Vašemu dítěti pomoct, aby ji zvládlo…
 • máte podezření, že se Vašemu dítěti něco děje, či se chová nějak jinak…
 • Vaše dítě se rozhodujete o střední škole…

Co školní psycholog na škole dělá a jak pracuje?

Činnost školního psychologa je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších předpisů. Psycholog je vázán mlčenlivostí. Se všemi citlivými údaji bude zacházeno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Tato mlčenlivost se nevztahuje na situace, kdy se psycholog doví o počinech, které naplňují skutkovou podstatu trestného činu, nebo je bezprostředně ohrožena něčí bezpečnost. Služby školního psychologa jsou pro žáky školy a jejich rodiče zdarma.

Školní psycholog pracuje:

 1. S dětmi skupinově – provádí preventivní a osvětovou činnost, krizovou intervenci v případě psychicky vypjatých situací, pomáhá třídnímu učiteli udržovat ve třídě příznivé vztahové klima
 2. S dětmi individuálně – pomoc při řešení osobních, výukových aj. problémů na žádost učitele, rodiče či dítěte samotného. Tuto pomoc je možno poskytnout pouze po udělení individuálního souhlasu zákonným zástupcem, výjimku tvoří první úvodní konzultace (v případě, že psychologa vyhledá samo dítě, nebo je mu to doporučeno pedagogickým pracovníkem), a krizová intervence, při nichž je zákonný zástupce informován zpětně.
 3. S učiteli – v případě, že pedagogové potřebují poradit ohledně výukových, výchovných, vztahových či jiných problémů svých žáků, ohledně problémů třídního klimatu, či v případě metodické podpory.
 4. Se zákonnými zástupci – poskytuje poradenskou pomoc ohledně výchovy dítěte, které má osobní, vztahové, výchovné, či výukové problémy či řeší náročnou životní situaci.
© Copyright 2009 - 2020 | Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | Prohlášení o přístupnosti (PDF) | správa webu