Školní speciální pedagog

Mgr.Bc. Emília Tobolová

Email:
Kde mě najdete: přízemí, chodba vedoucí k jídelně ZŠ, třída je označena štítkem „speciální pedagog“

Kdy mě zastihnete na škole: Každou schůzku je dobré dopředu dohodnout telefonicky či emailem, žáci mohou i prostřednictvím třídního učitele.

 • každé pondělí od 14:00 do 15:00:  poradenská a konzultační činnost
 • pondělí, středa, čtvrtek: schůzky po dohodě

Něco o mně: Vysokoškolské vzdělání jsem získala v magisterském studijním oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PdF Ostravské univerzity v Ostravě a v bakalářském studijním oboru Speciální pedagogika pro učitelky MŠ a výchovné pracovníky tamtéž. Učila jsem v běžných třídách ZŠ, ve třídě  specializované na specifické vývojové poruchy učení a několik let jsem se věnovala dětem v přípravné třídě při ZŠ.

S čím vám mohu pomoci:

Žáci 1. stupně

 • pletou se mi písmena
 • nedaří se mi čtení
 • nepamatuji si básničku
 • píšu písmena zrcadlově
 • zapomínám psát velká písmena na začátku věty a u vlastních jmen
 • jsem moc pomalý/pomalá
 • často škrtám
 • skoro si nepamatuji, co nám paní učitelka vyprávěla
 • mám potíže s počítáním

Žáci 2. stupně

 • Pomóóóc, diktát!
 • Málo času, málo času!
 • Ať už ti ptáci přestanou řvát! Nemůžu se soustředit!
 • Co jsem to tu napsal/a? Tapček místo ptáček? To přece není možné!
 • Fuj – slepá mapa!
 • Vždyť jsem si to kontroloval/a! Proč jsem ty chyby neviděl/a?
 • Už pětkrát jsem si to zadání přečetl/a, ale fakt nevím, co se po mně chce!
 • Fakt jsem se to učil/a a uměl/a jsem to! Nějak se mi to vykouřilo z hlavy.

Co může speciální pedagog poskytnout:

 • práce s dětmi skupinově i individuálně v případě potíží s učením
 • poradenskou pomoc dětem i zákonným zástupcům při výukových problémech
 • depistážní činnost – vyhledávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • konzultace s pedagogy a asistenty pedagoga
© Copyright 2009 - 2020 | Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | Prohlášení o přístupnosti (PDF) | správa webu