Výchovný poradce

Mgr. Kamila Faruzelová

Email: kamila.faruzelova@waldorfporuba.cz
Telefon:  724421615

Konzultační hodiny:

  • úterý – 10.00 – 11.40 (kabinet výchovného poradce vedle sekretariátu)
  • čtvrtek – 14.00 – 17.00 (po telefonické domluvě)

Výchovnou poradkyni lze zastihnout po telefonické domluvě i mimo konzultační hodiny.

S čím se na mě můžete obrátit:     

  • Kariérové poradenství – ve spolupráci s třídním učitelem – poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků.
  • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce
  • Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.
  • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
© Copyright 2009 - 2020 | Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | Prohlášení o přístupnosti (PDF) | správa webu