Výuka od 12.4.

Milé děti, vážení rodiče,

od pondělí 12. 4. se zase budeme vídat ve škole, zatím alespoň s dětmi z 1. stupně. Moc se na vás těšíme! Rotující výuka u nás bude organizována takto:

  • 12.-16.4. přijdou do školy žáci 2. a 4. třídy.
  • 19.-23.4. přijdou do školy žáci 1., 3., 5. třídy.

Žáci ostatních tříd se nadále vzdělávají distančně. V dalších týdnech, pokud se nic nezmění, se děti z 1. stupně budou střídat obdobně.

Děti budou do školy přicházet waldorfským vchodem ze dvora v čase od 7:15 do 7:45. Prosíme o dodržení času příchodu. Kdo přijde později, musí přes vrátnici! Vchod se zavírá 7:45.

Prezenční výuky se mohou účastnit pedagogové a žáci, kteří budou mít negativní test na COVID-19.

Testovat se budeme 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Děti, které ráno přijdou do družiny, se otestují v družině, ostatní děti před začátkem epochy ve třídě. Naše škola bude testovat testy Singclean.

Zákonným zástupcům bude umožněno na své náklady otestovat své dítě také jiným antigenním či PCR testem, schváleným Ministerstvem zdravotnictví ČR, např. tímto. Dítě bude otestováno ve stejném místě a čase jako ostatní děti za přítomnosti a asistence zákonného zástupce nebo jím určené osoby.

Pokud dítě nebude otestováno, nemůže se účastnit prezenční výuky.

Povinnost testování dítěte odpadá:

  • Pokud rodič doloží negativní výsledek antigenního nebo PCR testu dítěte ne staršího 48 hodin.
  • Pokud prodělalo dítě COVID-19 před dobou kratší než 90 dnů.
  • Toto je třeba doložit lékařskou zprávou nebo zprávou z laboratoře (tištěnou nebo elektronickou).

Pokud se dítě prezenční výuky nebude účastnit, je nutné, aby bylo omluveno zákonným zástupcem s uvedením důvodu neúčasti. Předávání podkladů k učení bude provedeno po dohodě s třídním učitelem podle zvyklostí běžných při absenci.

Školní družina bude pracovat v běžném režimu – ráno od 6:30, odpoledne do 16:30.

Stravování – obědy se budou vydávat běžným způsobem. Děti je však třeba ke stravování přihlásit nejpozději do 12.4. 8:00 ráno. U dětí, které nechodí do družiny – počítejte prosím s delším časem cca o 20 minut k vyzvednutí dětí vzhledem k organizaci výdeje obědů. Žáci, kteří mají distanční výuku, si obědy mohou vyzvedávat do jídlonosičů bočním vchodem od 11:00 do 11:30 a od 13:30 do 14:00.

Více informací na webu MŠMT: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole.

Vedení školy

© Copyright 2009 - 2019 | Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | Prohlášení o přístupnosti (PDF) | správa webu