Waldorfský podzim v Porubě

V pátek a sobotu 18.-19. října 2019 se uskutečnilo v naší porubské škole setkání zástupců waldorfských spolků. Dorazilo více než 20 zástupců z celé ČR (Paha-Dědina, Praha-Jinonice, Plzeň, Písek, Pardubice, Semily, Brno, Olomouc, Ostrava-Mlýnice a Ostrava-Poruba).

V pátek odpoledne dorazila většina účastníků a po společném přivítání a vzájemném představení prošli prostory školy, kde je zaujala tapiserie ztvárňující příběh lodi, se kterou doplula bývalá 7. třída Beaty Krejzové do naší školy v Porubě. Líbily se také malby podle témat v jednotlivých třídách, které pro školu ztvárnil bývalý žák Petr Gavlas. V přátelské atmosféře zazněly potom příběhy ostatních waldorfských škol u dobrého čaje a vína a skvěle připraveného občerstvení od našich rodičů.

V sobotu proběhl oficiální program s aktuálními tématy. Mluvilo se o plánech ohledně revize Rámcového vzdělávacího programu, financování waldorfských škol a o dalších úkolech Asociace waldorfských škol. Odpoledne se konaly dva workshopy na téma přednášek a seminářů pro budoucí rodiče 1. třídy, tak aby byla dobře nastavena jejich očekávání.

Ve vzájemné pospolitosti se nakonec podařilo společnými silami zasadit strom s poselstvím pro budoucnost!

Děkujeme všem účastníkům, že vážili dalekou cestu až k nám, obětavým rodičům, kteří se zapojili do příprav, čajmistryni Sáře, hlavnímu organizátorovi Radimovi i ostatním z WSO za velice vydařenou akci! Věříme, že účastníci odjížděli naplněni energií pro další působení ve waldorfských školách. Na jaře proběhne další setkání waldorfských spolků v Příbrami, informace budou včas zveřejněny pro všechny zájemce na stránkách WSO.

© Copyright 2009 - 2020 | Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | Prohlášení o přístupnosti (PDF) | správa webu