Září

První měsíc školního roku je úspěšně za námi. A nutno říct, že září bylo velmi bohaté nejen na vše, co se týkalo obsahů výuky, programů epoch či doplňkových exkurzí, ale také na akce i slavnosti, které jsme pořádali mimo hlavní vyučování jak pro naše žáky, tak pro širokou veřejnost.

Začátek školního roku jsme zahájili v úterý 1. 9. slavnostním setkáním všech žáků, učitelů i některých rodičů. Speciálním bodem programu bylo tradiční uvítání našich nových prvňáčků, kteří zde radostně a nebojácně vstoupili na cestu základního vzdělávání v počtu 26 žáků pod vedením a ochrannými křídly paní učitelky Mgr. Jany Kubzové.

DSC_0026

Již během prvního týdne se žáci seznamovali s novým rozvrhem, předměty a učiteli. Od druhého týdne se začaly vyučovat i epochy a pomalu, ale jistě jsme se všichni společně vydali vstříc novým poznatkům, zážitkům i zkušenostem.

Ve výuce jsme navázali kontinuálně na obsahy, které nás provázely v minulém školním roce. Například ve 4. třídě pokračovala paní učitelka Mgr. Jarmila Králová se svými žáky v rámci epochy Od zrna k chlebu v práci s materiálem, jenž získala z pole, které si žáci zřídili na školním pozemku. Obilí, které v létě sklidili, teď na podzim vymlátili, pak je v galerii Mlejn pomleli a v následujícím měsíci z ní upečou chléb.

Kromě klasického vyučování jsme našim žákům připravili také několik slavností, jež jsou pro waldorfskou výuku zcela stěžejní, a zapojili se do několika veřejných akcí, které jim umožnily využít veškeré nabyté znalosti praktickým způsobem. Hned v sobotu 12. 9. proběhl 11. ročník Festivalu dřeva na Slezsko-ostravském hradě. Zde jsme se jako škola prezentovali sadou tvůrčích workshopů pro veřejnost, jejichž základem byla výroba luků, šípů a dalších drobných výrobků.

DSC_0168

O týden později v sobotu 19. 9. proběhla již tradiční sousedská slavnost pod názvem Zažij město jinak. Cílem akce, která se konala nejen v Porubě, ale také v Moravské Ostravě či v Hrabůvce, bylo vylákat místní obyvatele ze svých bytů do ulic a ukázat jim co všechno zajímavého, hezkého či dobrodružného mohou ve svém okolí zažít. Naše škola se zapojila tvůrčími aktivitami jak pro děti, tak pro dospělé. Mohli jste si zde vyrobit foukací harmoniku, štít se zrcadlenými formami či malované kameny.

P1610463

Do zpestřování výuky se v měsíci září zapojili také naši učitelé cizích jazyků a pod vedením paní učitelky Ivy Soukupové se konal speciální program v rámci Evropského dne jazyků, jež každoročně připadá na 24. 9. Do tohoto projektu se zapojila celá základní škola, jak klasická, tak waldorfská větev. Žáci z 2. stupně si ve skupinách připravili různé scénky s rozhovory v cizích jazycích a další nápovědy (obrázky, mapy, ukázky jídla) týkající se dané země, díky kterým pak mohli žáci 1. stupně v jednotlivých třídách hádat, o jaký jazyk se jedná.

A v neposlední řadě proběhla 25. 9. září tradiční Michaelská slavnost. Ta je určena pro žáky 1. stupně, kteří se zde učí skrze obraz rytířského souboje Michaela s drakem nebojácnosti a odvaze. Celou slavnost jsme pořádali v porubském lese nedaleko školy, kde děti absolvovaly ve skupinách různá stanoviště s úkoly a nakonec všichni společně přemohli draka, který se v lese z ničeho nic objevil. Program pro žáky, včetně finálního překvapení v podobě draka pro školu, připravila 8. třída pod vedením pana učitele Mgr. Jiřího Richtera.

 

Zatímco žáci 1. stupně si užívali Michaelskou slavnost, 2. stupeň se v tentýž den zapojil do tzv. WOW Day. Jedná se o celosvětovou charitativní akci na podporu waldorfských aktivit v chudších částech světa, jinak známou jako Waldorf One World Day (odtud WOW Day). Ve třídách nejprve proběhla krátká rozprava o vzdělávání v jiných částech světa a pak v průběhu dopoledne vznikaly zejména etno nástroje a další předměty, které budou nabídnuty k prodeji na jarmarku a výtěžek odeslán na konto WOW Day.

Měsíc září byl pro nás opravdu velmi živým, aktivním a přínosným časem. Jsme rádi, že se nám daří s našimi žáky sdílet tolik nevšedních zážitků, které velmi dobře dokreslují výuku a podtrhují hodnoty, jež se jim snažíme předat. Chtěli bychom také poděkovat všem, kteří se jakkoliv zapojili do různých akcí. Bez pomoci jak žáků, tak rodičů bychom spoustu věcí nezvládli. Ale zároveň chceme touto cestou vyzvat k pomoci všechny, kteří stále váhají, ale rádi by zapojili ruku k dílu. Věřte, že pohled do nadšených dětských tváří vám bude velkou a hřejivou odměnou.

 

© Copyright 2009 - 2020 | Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | Prohlášení o přístupnosti (PDF) | správa webu